Живко Тодоров
Моят екип

Взаимодействие и просвета

Култура

Развитието на културните процеси включва грижа и почитане на културно-историческото наследство на Стара Загора.

  • Ремонт на сградата ДТ „Гео Милев”
  • Създаване на Обществен културен съвет
  • Създаване на Aрхитектурен съвет
  • Грижа за сградите паметници на културата
  • Създаване на нови арт зони и споделени места за култура на открито
  • Взаимодействие между културните институти, с цел създаване на общ културен продукт
  • Надграждане на културния календар с нови събития, привличащи външна публика

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.