Живко Тодоров
Моят екип

Достъпност за всички

Електронна община

С въвеждането на допълнителни електронни услуги, Община Стара Загора улеснява достъпа на гражданите до администрацията.

  • Увеличаване на електронните услуги
  • Подобряване на защитата на личните данни
  • Модерно управление на уличното осветление
  • "Умно" паркиране

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.