Живко Тодоров
Моят екип

Здраве и профилактика

Здравеопазване

Стратегията ни включва качествени здравни грижи и укрепване на материално-техническата база на лечебните заведения.

  • Придобиване на сградата на бившия АГ-комплекс и превръщането ѝ в модерен общински здравен център
  • Подобряване на материалната база в общинските здравни заведения
  • Създаване на общинска програма за профилактика на социалнозначими заболявания на рискови групи от населението (възрастни хора, деца, лица с хронични заболявания, хора с увреждания и др.)

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.