Живко Тодоров
Моят екип

Бъдеще за Стара Загора

Инвестиции

Инвестициите имат съществена роля в икономиката на една страна. Привличането на нови инвестиции е една от главните ни цели за стимулирането на икономиката в Стара Загора.

Развитие на индустриална зона „Загоре”

Развитие на индустриална зона „Загоре”

Индустриална зона „Загоре” бе създадена чрез партньорство между държавата и местната власт, като общината участва с апортна вноска – терен от 115 дка в кв. „Зора“, а Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД е акционер с капитал от 3,5 млн. лв. Концепцията предвижда обособяване на готови за застрояване имоти на терени между 4 и 16 дка и при нужда те могат да бъдат обединявани. Планира се и разширяване на зоната на по-късен етап. Резултатът е налице - първият инвеститор вече е факт и индустриална зона „Загоре“ практически стартира своята работа.

 • Промяна на Общия устройствен план с цел разширяване регулацията на града и включване на нови територии, включително частни, в които може да се развива бизнес
 • Поддържане на ниски данъци за бизнеса
  В Община Стара Загора данъците не са повишавани от 2012 г. Политиката ни за развитие и подкрепа на бизнеса предполага облаганията да поддържат ниски нива. Това е и една от стратегиите ни за привличане на инвеститори.
 • Подобряване на административните услуги
  Бизнесът се нуждае от качествени и бързи услуги, които да му пестят време и ресурс. Работим за въвеждането на електронни услуги, които да подобрят качеството на обслужване и да улеснят и опростят взаимоотношенията на гражданите и бизнеса с общинската администрация.
 • Прерастване на Академията за развитие на млади таланти в Училище за млади таланти, с профил математика и IT сектор
  Подкрепяме и се гордеем с даровитите деца на Стара Загора. През настоящата учебна година започна обучение на ученици в Академията по компютърни и природо-математически науки, която ще прерасне в Училище за талантливи деца. През 2019/2020 г. обученията ще бъдат в залите на Международния младежки център, а целта е от следващата година училището да се помещава в сградата на бившето Първо основно училище.
 • Съвместно с Тракийски университет и бизнеса, създаване на нови и перспективни специалности, които ще насърчат инвестициите и ще задържат младите хора в Стара Загора
  В диалог с Тракийския университет ще работим за откриването на нови технически специалности, насочени към IT сектора. Това не само ще даде нова посока за развитие на нашия университет, но и ще привлича млади хора към Стара Загора.
 • Съвместно с Община Казанлък, подобряване на партньорството между бизнеса от двете общини, с цел обучение на кадри и привличане на инвеститори
  Двата най-големи града в нашата област трябва да си партнираме както на ниво бизнес, така и на ниво образование. Регионът ни има потенциал, а с обединени усилия резултатите няма да закъснеят.

Развитие на професионалното образование, с цел осигуряване на кадри за бизнеса

Ще ремонтираме и въведем най-новите технологии в т.нар. „работилници“ в професионалните гимназии. Така децата ще изучават тънкостите на избраните специалности, съобразено с изискванията на времето, в което живеем и работим. Предвиждаме тясно сътрудничество с бизнеса за създаване на стажантски програми.

Инвестиции в инфраструктурата, с цел подобряване на бизнес средата

Инвестиции в инфраструктурата, с цел подобряване на бизнес средата

Един от големите проблеми, който е актуален от времето на приватизацията в България, е т.нар. „частни“ улици. През 2019 г. заедно с държавата откупихме 83 дка от тях, разположени на територията на бившия азотно-торов завод, като така решихме проблемите на 80 фирми в района. Ще продължим този процес и в други части на града, за да подпомогнем местния бизнес и неговото развитие.

Бъдеще за Летище Стара Загора

Параметрите на Летище Стара Загора и моментно състояние не отговарят на съвременните изисквания и то не може да се ползва като действащо такова. Вече 30 години летището не функционира и  реалното бъдещето, което виждаме за него е да се изгради индустриална зона, защото има готова и подходяща инфраструктура за това, пистата да бъде рехабилитирана и да се използва за автомобилни състезания и за изложения на открито, неща които се търсят много, а Стара Загора е в центъра на България.

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.