Живко Тодоров
Моят екип

Контрол и мониторинг

Общинска собственост и стопанска политика

Ясна политика относно придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи, които са общинска собственост.

  • Ревизия на всички безвъзмездно отдадени на нeправителствени организации (НПО) помещения - при неефективност, прекратяване на договора
  • Ревизия на всички отдадени временни обекти
  • Стриктен контрол на тротоарното право
  • Приемане на нова наредба за временните преместваеми обекти. Въвеждане на нови правила
  • Ревизия на всички рекламни съоръжения и табели
  • Ремонт на общински жилища

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.