Живко Тодоров
Моят екип

Подпомагане и грижа

Социални дейности

С развитието на мрежа от социални услуги и политики подпомагаме уязвимите и рискови групи от населението.

  • Създаване на програма за подпомагане на младите семейства - в подкрепа на образованата раждаемост
  • Ремонт и подпомагане на пенсионерските клубове
  • Продължаване на услугите на Кухня за диабетици и Социален патронаж
  • Изграждане на центрове за деца, лишени от родителска грижа
  • Привеждане на инфраструктурата в съответствие с изискванията за достъпна градска среда
  • Ремонт на общинската станция на Старозагорските бани и отварянето й за посещения от ученици - организиране на зелени училища, обучения и др.
  • Насърчаване на спортните клубове за работа с деца в неравностойно положение
  • Изграждане на нови общински жилища

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.