Живко Тодоров
Моят екип

Цялостно развитие

Спорт и младежки дейности

Устойчиво развитие на спорта и изграждане на подходящи места за спортни дейности.

  • Ремонт в сградата на ДЗУ
  • Ремонт на сградата на БСФС
  • Изграждане на подгряваща лекоатлетическа писта на открито
  • Ремонт и изграждане на нови училищни физкултурни салони
  • Изграждане на площадки за масов спорт
  • Подкрепа за професионалните спортове
  • Ремонт на сградата на Младежкия дом

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.