Живко Тодоров
Моят екип

Организация и мобилност

Транспорт

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката, затова е важно да осигурим необходимата инфраструктура и организация на цялостната дейност.

  • Разработване на генерален план за организация на движението
  • Нови маршрути на градския транспорт и изграждане на нови заслони към спирките
     
  • Надграждане на мерките за удобен и качествен градски транспорт
  • Изграждане на нови паркинги в кварталите на града

© 2021 ГЕРБ Стара Загора. Всички права запазени.